Gibanje v neokrnjeni naravi

Dolina Trenta v celoti leži v Triglavskem narodnem parku, ki sodi med najstarejše in najlepše parke v Alpah. V parku je bilo odkritih preko 5.500 vrst živih bitij, poseben pečat pa mu daje tudi kulturna krajina: obdelana polja, njive, travniki, senožeti in pašniki, dolinska naselja in pašne planine, značilne hiše in številni majhni seniki, hlevi in stanovi.

Za gibanje v Triglavskem narodnem parku in aktivnosti v njem obstajajo določena pravila. Predvsem ne vznemirjamo prosto živečih živali in ne uničujemo rastlin. Psi morajo biti ves čas na vrvici, tudi zato, da ne napadajo domačih živali. Kurjenje ognja je prepovedano, posledice požarov so lahko za območje katastrofalne. Odnašanje odpadkov domov ali v smetnjake pa ne le varuje okolje, ampak zagotavlja, da bomo tudi ob naslednjem obisku doživeli enak užitek gibanja v neokrnjeni naravi.

Sprehajalne poti ter dostopi vodijo preko zasebnih zemljišč in zaradi olike in dobrih odnosov z domačini, spoštujemo njihovo zasebnost. Parkiramo na za to določenih mestih tako, da ne oviramo dostopa ali dela domačinov. Ovčjereja in sirarstvo sta v dolini Trenta tradicionalni dejavnosti, pašniki so ograjeni in zaprti z lesami. Lese za sabo obvezno zapiramo, saj je zbiranje pobeglih ovac dolgotrajno opravilo.