Velika korita Soče

Najznamenitejša korita izdolbe Soča pri vasi Soča, kjer se Velika korita, dolga 750 metrov, zajedajo do 15 metrov globoko med ponekod le 2 metra razmaknjene bregove. Korita si je moč ogledati z brvi, njihov zaključek pa na začetku doline Lepena.

 

Malo višje, ob odcepu proti Vrsniku in Vasi na skali, oblikuje Soča še Mala korita. Ta so dolga 100 metrov, globoka do 6 metrov in ponekod ožja od 1 metra.