Soška postrv

Soška postrv je endemna sladkovodna ribja vrsta Jadranskega porečja. V Sloveniji naseljuje Sočo s pritoki, Reko in Rižano. Značilnosti soške postrvi sta velika glava in tipičen marmorni vzorec na sivobeli podlagi. Vzorec je lahko temno siv, rjav, olivno zelen, bakreno rdeč ali celo rumeno rjav. Pri različnih tipih soške postrvi je med marmornim vzorcem lahko več ali manj rdečih pik in peg. Običajno zrase do velikosti 50 – 70 cm, doslej največja soška postrv je merila 121 cm in tehtala 25 kg.

 

Soško postrv ogrožajo onesnaževanje voda, uničevanje naravnega okolja, predvsem pa križanje s potočno postrvjo, ki so jo prinesli v njeno okolje na začetku prejšnjega stoletja. V zgornjem porečju Soče poteka program varovanja soške postrvi, ki je doprinesel k vse boljšemu poznavanju njene biologije, ekologije ter vse večjemu številu teh postrvi v rekah.