Vodovod Dim'nk

22.04.2024

Vodovod DIM'NK v upravljanju lastnikov vodovoda, vaščanov zaselka Dim'nk v vasi Trenta, KS Soča - Trenta je v skladu z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023) in Navodilom o načinu obveščanja (Uradni list RS, št.109/2023) pripravili obvestilo o načinih obveščanja porabnikov pitne vode.

 

 

 OBVEŠČANJE JAVNOSTI SKLADNO Z UREDBO O PITNI VODI (Ur.l. RS, ŠT. 61/2023)

 

1. Identifikacija upravljavca pitne vode

Naziv: Vodovod DIM'NK v upravljanju lastnikov vodovoda, vaščanov zaselka Dim'nk v vasi Trenta, KS Soča – Trenta

Odgovorna oseba: Marko Pretner

Tel.: 00386 31671674

E-pošta: marko.pretner@gmail.com

 

2. Identifikacija prispevnega in oskrbovanega območja

 

Voda za vodovodni sistem Dimn'k se zajema na zajetju Podmelican. Iz vodovoda se oskrbuje približno 20 oseb in domače živali. Na vodovodu je nameščenih je 11 priključkov. Voda na zajetju ne kali. Na vodovodnem sistemu so za dezinfekcijo pitne vode nameščene 3 UV svetilke, katerih delovanje se redno preverja. Prva UV svetilka se uporablja za dezinfekcijo pitne voda za 8 priključkov (5 privatnih hiš in Ekološka turistična kmetija Pri Plajerju), druga UV svetilka se uporablja za priključek Gostilne Metoja, tretja pa za Kamp Triglav in Apartmaje Mija in dve privatni hiši. Menjava UV svetilk se izvaja skladno s priporočili proizvajalca.

 

3. Rezultati spremljanja kakovosti vode

 

Letno poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2023

 

4. Upravljavec vodovoda nevarnosti za zdravje uporabnikov pitne vode ne ugotavlja.

 

Z namenom preprečevanja tveganj za zdravje zaradi razmer v interni vodovodni napeljavi uporabnikom svetujemo, da se seznanijo in upoštevajo navodila objavljena s strani NIJZ.

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-navodila-in-mnenja-za-pitno-vodo/

 

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje je s strani države pooblaščena inštitucija, ki podaja priporočila glede izvajanja varne vodooskrbe, zagotavljanja zdravstven ustrezne vode in priporočila za ravnanje v izrednih razmerah.

 

Priporočila s področja pitne vode so dostopna na njihovi spletni strani: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/

 

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave

 

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode interna vodovodna napeljava

 

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok povišanih koncentracij svinca v pitni vodi interna vodovodna napeljava

 

Preprečevanje razmnoževanja legionel v internih vodovodnih napeljavah

 

Priporočila za izvedbo toplotnega šoka (dezinfekcija s toploto) pri obvladovanju razmnoževanja legionel v interni vodovodni napeljavi

 

Priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami

 

Priporočila za higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami

 

Navodila o prekuhavanju vode

 

Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode

 

 

5. Na vodovodu so s strani upravljavca vodovodnih sistemov prepoznana tveganja pri oskrbi s pitno vodo:

 

  • občutljivost vodnih virov, ki so pretežno površinski tip vodnih virov, zaradi morebitnega vdora površinskih voda,
  • ob večjih neurjih in poplavah,
  • okvare na vodovodnih omrežjih zaradi slabše kakovosti vgrajenih materialov (dotrajanost sistemov)
  • v zadnjem času se je pokazalo povečano tveganje pri oskrbi s pitno vodo tudi zaradi vse pogostejših močnih padavin in poplav ter posledično plazov, kar lahko vpliva na vodovodno infrastrukturo in obenem na kakovost pitne vode.

 

6. Nasveti, kako odgovorno ravnati z vodo

 

 Odgovorno ravnanje z vodo ni zgolj varčevanje z njo, ampak to pomeni razumno rabo pralnih in pomivalnih sredstev ter čistil v gospodinjstvih, neuporabo kanalizacije kot smetnjaka, previdno rabo rastlinskih hranil in zaščitnih sredstev na vrtovih in kmetijskih zemljiščih, skrb za zmanjševanje količine odpadkov, predvsem pa omejevanje potrošništva. Odgovorno z vodo ravnamo tudi, kadar jo pijemo iz pipe.

 

Kako lahko sami prispevamo k kakovosti pitne vode

– Omejimo uporabo pralnih in pomivalnih sredstev, kolikor je le mogoče.

– Nevarnih snovi ne zlivajmo v tla, vodo ali kanalizacijo.

– Razumno uporabljajmo nevarne snovi v gospodinjstvu, ne kupujmo jih na zalogo in uporabljajmo jih v skladu z navodili.

– Redno preverjajmo stanje cisterne za kurilno olje.

– Če imamo greznico, kjer se zbira odpadna voda, poskrbimo za sanacijo greznice ali vgradnjo male komunalne čistilne naprave.

– Pitno vodo uporabljajmo načrtno in v zmernih količinah.

– Dosledno ločujmo in kupujmo le stvari, ki jih zares potrebujemo, kajti voda je potrebna za proizvodnjo vsakega izdelka.

 

Nasveti za varčevanje z vodo:

– Zapiranje pipe med ščetkanjem zob. S tem lahko pri posameznem ščetkanju privarčujete kar do 20 litrov vode.

– Namesto kopeli, za katero bi porabili približno 250 litrov vode, se raje odločite za prhanje.

– Redno pregledovanje hišne vodovodne napeljave.

– Posodo v pomivalnem stroju pomijte, ko je stroj poln. Enako velja za pranje perila.

– Za zalivanje uporabljajte deževnico.

– Robčkov, papirčkov, vatiranih palčk, kavne usedline, embalaže, zdravil in podobnega ne splakujte v WC školjki.

– Vodo, ki ste jo potrebovali za spiranje zelenjave ali sadja, uporabite za zalivanje rož.

– Vrt zalivajte proti večeru ali zgodaj zjutraj, saj je izhlapevanje vode takrat najmanjše.

 

 

NAVODILA in PRIPOROČILA

Vzdrževanje internega omrežja

Za stanje internega vodovodnega omrežja je odgovoren uporabnik.

 

 

Izpiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

 V času počitnic, praznikov in daljših odsotnosti je poraba pitne vode v javnih objektih zmanjšana ali prekinjena. Zato se pogosto zgodi, da so tam odvzeti vzorci pitne vode neskladni. Inštitut za varovanje zdravja RS je zato pripravil navodila, kako je potrebno ravnati v takih primerih:

 

 

Priporočila, navodila in mnenja glede pitne vode je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje RS (spletna stran Nacionalnega inštituta za zdravje: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/